kereszt Takáts Ágoston

      
       "... Mint akiknek semmijük nincs,
      mégis övék minden." 2 Kor 6,10.Alternatív gondolkodási rendszer

Dr. Takáts Ágoston munkái/1.

Egy lehetséges alternatív gondolkodási rendszer

„…Visszatérve a Chardin-féle filozófia viszonylagos csődjéhez, azt kell megállapítanunk, hogy Teilhard de Chardin művét csak az tudja folytatni, aki - a természettudományok és a valóság fejlődését követve – bátran túllép Chardin koncepcióján, matematikailag és fizikailag alapozza meg rendszerét, kiegészíti azt az információelmélet és kibernetika eredményeivel, így teszi belsőleg ellentmondásmentessé, külsőleg pedig átfogóvá és nyitottá, melyre teljes értékű rendszerelmélet épülhet. – Mindezeket előrebocsátva léphetünk csak tovább.

Munkám célja az, hogy az emberi objektív tájékozódás előmozdítására, és az egységes keresztény gondolkodásmód felé vezető utak feltárásához olyan alternatív gondolkodási rendszer származtatását és körvonalazását mutassam be, mely a következőket tartalmazza.

– Meghatározza a természet struktúráit és struktúraszintjeit, azokat megfogalmazza a matematika és a modern természettudományok segítségével.

– Megállapítja azok alapvető törvényszerűségeit, összefüggéseit, egymáshoz való viszonyát.

– Lehetővé teszi ez által az ember és a többi természeti-jelenség együttlátását és koordinálását.

– A transzcendencia fogalmának megközelítésével, és ellentmondásmentes lehetőségének igazolásával teljessé teszi a lét- és értékrendet.

– A nyitott-rendszer fogalmának bevezetésével – az információelmélet segítségével – igazolja az energetikai alapon nyugvó alternatív gondolkodási rendszer nyílt-rendszer voltát, és így tartalmazza a továbbfejlődés lehetőségét és valószínűségét.

 Ez az alternatív gondolkodási-rendszer nem képez iskolát. – Bár Theilhard de Chardin gondolkodási-rendszerétől indul, de attól lényegesen eltér, és azon – meggyőződésem szerint – túlmutat.

 Nincs történelme, és valószínűleg nem is lesz. – Okait a következőkben látom.

– Egyrészt az egyháziaktól távol eső matematikai és természettudományos fogalmi-rendszerrel dolgozik.

– Másrészt a jelenleg meglevő filozófiai rendszer viszonylagos stabilitása nem tesz kívánatossá olyan alternatív-rendszert, amely ezt a viszonylagos stabilitást kérdésessé teszi.

– A világi tudományok pedig – többek között a bölcselet, pszichológia, szociológia – mivel agyon szakosodtak, továbbá jelenleg az adatgyűjtés analitikus állapotában vannak, eleve elutasítanak egy olyan szemléletmódot, amely kifejezetten a szintetikus együttlátásra törekszik.

Így munkám eddig sehol sem kapott nyilvánosságot. – Hogy aztán a jövőben mi történik?… Elárulhatom: nem vagyok optimista!…

Ezt az általános bevezetést egy vallomással szeretném befejezni.

– Vallom, hogy a természettudomány nem bizonyít Isten ellen, bár természettudományos isten-érvet magam sem fogadok el. – De vallom, hogy ezen alternatív-gondolkodásmód mellett és segítségével el lehet jutni a transzcendencia – a természetfölötti – megközelítéséhez, megfogalmazásához, és ellentmondásmentes lehetőségének igazolásához. – Azonban Isten létének bizonyítása és ennek a bizonyosságnak ésszel és törekvéssel való megragadása csakis a transzcendens-információn keresztül: a Kinyilatkoztatásba vetett hit útján lehetséges.

 

A könyv letöltése:

DOC   PDF   PRC(zip-állomány)

vagy olvasás, letöltés a Magyar Elektronikus Könyvtárból


www.000webhost.com