kereszt Takáts Ágoston

      
       "... Mint akiknek semmijük nincs,
      mégis övék minden." 2 Kor 6,10.Szociális gyakorlatok

Dr. Takáts Ágoston munkái/11.

Tájékozódási és szociális gyakorlatok

- Keresztény nagykorúságra törekvők számára -

„Hová lett a család, a nép és a hazaszeretet? – Ezeket az alapvető közösségeket a Teremtés-rendjében a teremtő és gondviselő Atya kezéből kellene fogadnunk, legalább nekünk keresztényeknek. Tovább menve: a Megváltás-rendjében a szeretet és szolgálat szellemét kellene hordanunk egészen az áldozathozatalig. A Megszentelés-rendjében pedig – a szabadság szellemében – mindezt a kegyelem szintjére kellene emelnünk.

És ha a természetfeletti kapcsolatainkra gondolunk keresztény viszonylatban: hol van a II. Vatikáni Zsinat által feltételezett krisztusi nagykorúság a gondolkodásban, a törekvésben és a cselekedetekben? – Egyáltalán: hol van a harmonikus emberi kiteljesedés igénye, mely feltárja az alapvető alternatívákat, és abban a lét-rendnek és érték-rendnek megfelelő döntések útján alakítja ki mélyen humánus emberi élet-stílusát? – És hol van a mai gyakorlati kereszténységünkből a kereszt vállalása, mint a kereszténység egyik legalapvetőbb és leglényegesebb vonása: a krisztusi szenvedésben való részvétel?

Ilyen gondolatok hatására állítottam össze kipróbálásra a tájékozódás és továbbképzés szociális és természetfölötti gyakorlatait, – mondjuk ki nyugodtan: lelkigyakorlatait, – melynek tengelyében az emberré lett Második Isteni Személy, a hozzánk lehajló Testvér-Isten gondolatai, szavai, cselekedetei – szociális és természetfölötti tanítása – áll és a Vele való együttmunkálkodás. – Ez válik egyúttal a keresztény ember szociális és természetfölötti céljává.

Ezeknek a gyakorlatoknak szükségességét vitathatatlannak érzem mindazok számára, akik keresztény emberségük harmonikus kiteljesítésére törekednek, figyelembe véve szociális és transzcendens relációikat.”


A könyv letöltése:

DOC   PDF   PRC(zip-állomány)

Vagy olvasás, letöltés a Magyar Elektronikus Könyvtárból


www.000webhost.com