kereszt Takáts Ágoston

      
       "... Mint akiknek semmijük nincs,
      mégis övék minden." 2 Kor 6,10.Exercitia spiritualia

Dr. Takáts Ágoston munkái/10.

Exercitia spiritualia

Transzcendentális tájékozódási gyakorlatok

„Az emberi tudáshalmaz állandóan növekedik, – hétévenként megkétszereződik, – a kulturális, társadalmi és gazdasági struktúrák mindig bonyolultabbá válnak, így az alternatívák – az alapvető lehetőségek – és az összefüggések keresésére irányuló felfokozott igény állandó tanulást, továbbképzést, a szellemi képességek mindig nagyobb és többirányú gyakorlását kívánja a modern embertől. …

Ugyanakkor az embernek ebben a testi és szellemi hajszájában a leglényegesebb relációja: a TRANSZCENDENTÁLIS RELÁCIÓ a modern ember érdeklődésének perifériájára kerül.

Egy-egy válságos helyzet: nem várt sikertelenség, családi tragédia, haláleset ugyan gondolkodóba – esetleg átmeneti kétségbe-esésbe – ejti, de hamar igyekszik túltenni magát rajta. …

Ha valamely képességet nem gyakorolja az ember, az a képesség visszafejlődik, elsatnyul, elhal. Így van ez a transzcendentális érzékkel is: a modern ember lassan elveszíti minden érdeklődését a transzcendentális kapcsolatok viszonylatában, és mindinkább eljut oda, hogy tudatában fel sem merül az igény ezek iránt a relációk iránt. Csak a hiányérzet, a lét alapvető kielégületlensége marad meg. De hogy valójában mi hiányzik, erre a modern ember választ sem tud adni. …

Ilyen gondolatok hatására vettem elő Loyolai Szent Ignác „Lelkigyakorlatos Könyvét”, hogy lássam: van-e mondanivalója a modern, agyonkínzott, kifáradt, kiábrándult és kiüresedett ember számára? – És örömmel tapasztaltam, hogy – több mint 450 év multán – a belső tartalom, a mondanivaló lényege változatlanul aktuális a ma embere számára is. – Természetesen a forma, a mondanivaló „dekódolása” bizonyos változtatásra szorul, hogy a modern ember felfogni, értelmezni és tudattartalmába beépíteni képes legyen…”

A könyv letöltése:

DOC   PDF   PRC(zip-állomány)

Vagy olvasás, letöltés a Magyar Elektronikus Könyvtárból


www.000webhost.com