kereszt Takáts Ágoston

      
       "... Mint akiknek semmijük nincs,
      mégis övék minden." 2 Kor 6,10.Kiegészítés a szociális katekizmushoz

Dr. Takáts Ágoston munkái/9.

Kiegészítések a szociális katekizmushoz

„Az emberi lét, az emberi sors, az emberi felelősség és az emberi küldetés ember-voltunkból következő léthatározmányok, melyek nemcsak az értelmes-életet hordozzák minden szabadságfokával és kényszerfeltételével, nemcsak a humanista szemléletmódnak alanyát és tárgyát képezik, hanem az emberi boldogságnak is állapothatározói.

– Mi a boldogság? – A teljes-értékű humánum birtoklása, megélése és továbbadása.

– Mi a teljes-értékű humánum? – Az emberi lét, emberi sors, emberi felelősség és emberi küldetés tudatos vállalása, megélése és továbbszármaztatása.

– Mi az emberi lét, emberi sors, emberi felelősség és emberi küldetés? – Az ember ontológiai és erkölcsi magatartásának összessége, mely egyedül az értelmes-élet sajátja, beépülve a teljes-spektrumú lét- és értékrendbe, és ezt csak értelmes-élet tudja továbbadni értelmes-életnek…

…Ontológiai és erkölcsi magatartásunk csak az erkölcsi-jó helyes ismeretén és megvalósulásán múlik. Humanista szemléletünk csak az igazság és az értelmes-élet befogadása által alakul ki, összhangban ontológiai és erkölcsi magatartásunkkal. – Boldogság-igényünk csakis az emberi lét, az emberi sors, az emberi felelősség és emberi küldetés megragadásán és átélésén keresztül támadhat fel és teljesülhet be.

Ehhez pedig múlhatatlanul szükséges az integrális-humanizmus szemléletmódja, a teljes-spektrumú lét- és értékrend megragadása, a szubtranszcendenciát meghaladó igények feltámadása és beteljesedése. 

Boldogok, akik hisznek a boldogságban, és etikailag mindenre képesek a boldogság elérése, megragadása és átélése érdekében. – Amint ez a Tibériás-tavánál elhangzott 2000 évvel ezelőtt.”


A könyv letöltése:

DOC   PDF   PRC(zip-állomány)

Vagy olvasás, letöltés a Magyar Elektronikus Könyvtárból


www.000webhost.com