kereszt Takáts Ágoston

      
       "... Mint akiknek semmijük nincs,
      mégis övék minden." 2 Kor 6,10.Természettudományos világkép

Dr. Takáts Ágoston munkái/3.

Energetikai axiómarendszeren alapuló rendszerelmélet

2. kötet: Természetbölcseleti kérdések és természettudományos világkép körvonalai

„«Korunknak a természethez való kapcsolata – nagymértékben – a modern természettudományban és a technikában fejeződik ki, és nem valami bonyolult természetbölcseletben, mint régen… Joggal hihetjük, hogy a modern természettudományok alapjaiban bekövetkezett változások létünk fundamentumában olyan mélyreható változásokat hoztak magukkal, melyek alól az élet egyetlen területe sem vonhatta ki magát» – állapítja meg Heisenberg.

 Ma tehát – minden kornál aktuálisabban – jelentkezik az igény, hogy az ember összefüggéseiben lássa az őt körülvevő objektív valóságot, és benne saját magának a helyét. A „bonyolult természetbölcseleti rendszerek helyett” – hogy Heisenberg szavaival éljek – a modern természettudományos világkép körvonalazására van szükség. – Hogy miért?

– Mert az emberi élet alapját és egészét érinti a természettudományok fejlődése.

– Mert elégtelenek és nem felelnek meg az objektív valóságnak azok az elvek és következtetések, melyek a régi és jelenlegi természetbölcseleteket jellemzik.

– Mert a tudományok és a tudományágak szakosodása és önállósodása óta mind kevésbé valósul meg a természeti jelenségek és azok következményeinek együttlátása.

– Mert az egyén mind kevésbé képes a dolgok és összefüggéseik áttekintésére, és objektív egyéni világkép kialakítására.

– Mert ugyanakkor az embert hallatlanul, soha nem tapasztalt módon érdekli önmaga, az őt körülvevő természet, maga a Föld és az egész Világegyetem.

Szükséges tehát természetbölcselet? – Igen, szükséges és lehetséges. De a szónak nem abban az értelmében, melyet a bölcseleti tudományokra és annak az ágaira alkalmaznak ma is! – Matematikus, fizikus és rendszerszervező vagyok, – mellesleg a bölcselet-tudományok doktora, aki mind kevésbé érzem és vallom magam filozófusnak, – úgy vélem: kötelességem megfogalmazni és bevezetni a bölcseletet, és azon belül a természetbölcseletet a mai ember számára értelmezhető módon.”


A könyv letöltése:

DOC   PDF   PRC(zip-állomány)

Vagy olvasás, letöltés a Magyar Elektronikus Könyvtárból


www.000webhost.com